Aktuální ceník výrobků stavební chemie DRIZORO lze stáhnout zde:   Ceník DRIZORO


Poznámky:
1)  Vydáním nového ceníku pozbývají platnosti ceny z předešlých ceníků.
2)  U všech uvedených cen výrobků je rozhodující jednotková cena. Cena za balení je tvořena násobkem jednotkové ceny a množstvím obsaženém v příslušném balení.
3)  Společnost DRIZORO CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv ceny v závislosti na vývoji okolních podmínek, a to bez předchozího upozornění. Informujte se proto o aktuálním stavu cen u svých prodejců.© DRIZORO CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.