VÝROBEK
STRUČNÝ POPIS
ODKAZ
MAXSEAL
MAXSEAL je malta na bázi cementu, speciálních přísad a kameniva s kontrolovanou granulometrií, určená pro hydroizolaci proti tlakové vodě v pozitivním i negativním směru působení a jako ochrana proti penetraci. Aplikuje se na podklady z betonu, cihel, kamene, bloků a panelů, prefabrikovaných prvků, maltových cementových omítek a zdiva všeobecně.
MAXSEAL FLEX
MAXSEAL FLEX je dvousložková flexibilní malta na bázi tekutých syntetických pryskyřic (složka A) a cementů, speciálních přísad a zrn s kontrolovanou granulometrií (složka B), určená pro hydroizolaci proti tlakové vodě v přímém i nepřímém směru působení a jako ochrana proti penetraci na podkladech z betonu, cihel, kamene, bloků, panelů a jiných prefabrikovaných prvků, cementových omítek a zdiva všeobecně.
MAXSEAL SUPER
MAXSEAL SUPER je malta s osmotickými vlastnostmi na bázi cementu, speciálních přísad a kameniva s kontrolovanou granulometrií, vhodná pro hydroizolace za přímého i nepřímého tlaku a pro ochranu. Jeho speciální složení zvyšuje osmotický efekt aplikace, který dovoluje penetraci MAXSEAL SUPER do kapilárního systému, kde krystalizuje. Zajišťuje současně vodonepropustnost a ochranu betonu. Je určen pro aplikaci na čerstvý i vytvrzený beton, bloky, panely, prefabrikované prvky, cementovou omítku, ale je vhodný i pro aplikace na cihly, kámen a zdivo všeobecně.
MAXSEAL SUPER ADMIX
MAXSEAL SUPER ADMIX je hydroizolační přísada ve formě prášku, která je tvořena speciálními cementy, křemennými zrny a speciálními chemicky aktivními přísadami.
Přidáním do betonové směsi v procesu míchání reaguje MAXSEAL SUPER ADMIX s čerstvým betonem, krystalizuje uvnitř betonu, vytváří nerozpustné částice a utěsňuje kapilární síť betonové konstrukce.
MAXSEAL SUPER ADMIX tak zajišťuje vnitřní proces krystalizace, který utěsňuje a izoluje betonovou konstrukci proti vodě a jiným agresivním látkám.
MAXSEAL FOUNDATION
MAXSEAL FOUNDATION je malta na bázi cementu, speciálních přísad a kameniva s kontrolovanou granulometrií, určená pro hydroizolaci proti tlakové vodě v pozitivním i negativním směru působení a jako ochrana proti penetraci v základových konstrukcích, a v betonových a zděných konstrukcích pod úrovní terénu všeobecně.
MAXSEAL ANTISULFATE
Hydroizolační stěrka se zvýšenou odolností proti síranům
MAXSEAL FLEX ANTISULFATE
Pružný hydroizolační stěrka se zvýšenou odolností proti síranům
MAXPLUG
MAXPLUG je malta z hydraulického cementu s bezprostředním tuhnutím, který okamžitě utěsňuje vyvěrající vodu z trhlin, štěrbin a otvorů vzniklých v betonu nebo v jiných podkladech. Je mírně rozpínavý a počátek tuhnutí nastává po několika sekundách, konec tuhnutí po 3 až 5 minutách v závislosti na okolní teplotě. Po vytvrzení tvoří souvislý celek s podkladem, na kterém byl aplikován. Je dodáván ve formě prášku šedé barvy a pro přípravu směsi stačí přidat pouze vodu.
MAXQUICK
MAXQUICK je malta na bázi cementu a minerálního plniva, která je po smíchání s vodou vhodná pro provádění jemné a závěrečné dekorativní vrstvy v exteriérech, nebo pro trvalé ponoření. Aplikuje se na cementové omítky, beton, prefabrikáty a keramický povrch.
MAXQUICK ROLL
MAXQUICK ROLL je malta modifikovaná polymery dodávaná v prášku. Připravuje se smícháním s vodou, aplikuje se snadno, pouze v jedné vrstvě a poskytuje dekorativní nátěr s dobrými hydroizolačními vlastnostmi.
CONCRESEAL PLASTERING
CONCRESEAL PLASTERING je malta tvořená cementy, minerálními látkami a čistými tříděnými křemičitými zrny, schopná izolovat proti vodě, vyrovnávat, chránit a vytvářet dekorativní úpravu betonových a zděných povrchů, a to pouze v jedné vrstvě o tloušťce přibližně 3 – 5 mm.
CONCRESEAL PLASTERING-M
CONCRESEAL PLASTERING-M je jednosložková malta na bázi cementu, speciálních přísad a kameniva s kontrolovanou granulometrií. Je určena pro hydroizolace, nivelaci povrchu, ochranu a závěrečnou úpravu betonových a zděných povrchů pouze v jednom kroku, o tloušťce vrstvy 3 – 5 mm.
CONCRESEAL-1
CONCRESEAL-1 je dvousložková malta na bázi mikrocementu a tekutých syntetických pryskyřic pro provádění souvislých dekorativních vrstev v malých tloušťkách na stěnách i stropech, s vysokou odolností proti oděru a povětrnostním vlivům.
CONCRESEAL TH
Malta na cementové bázi pro zajištění vodonepropustnosti fasád realizovaných deskami z polystyrénové pěny. V kombinaci s barevným akrylátovým nátěrem nabízí atraktivní, působivé a ekonomické řešení závěrečných úprav fasád.
CONCRESEAL TH-S
CONCRESEAL TH-S je vodonepropustná malta na bázi cementu modifikovaná pryskyřicemi, vhodná pro přípravu a vyrovnání podkladu z desek z polystyrenu nebo z polyuretanové pěny. Po aplikaci poskytuje zvýšenou přídržnost k podkladu a umožňuje provedení závěrečné úpravy pomocí akrylátových vrstev nebo fasádních malt.
CONCRESEAL TOP
Vodonepropustná, barvená malta na cementovém základě   pro dekorativní  úpravu vnějších zdí a fasád. Má dobrou přídržnost. Dodává se ve 3 různých provedeních dle  konečného vzhledu.
CONCRESEAL TOP-AC
CONCRESEAL TOP-AC je vysoce kvalitní akrylátový výrobek s obsahem tříděných zrn určený pro vodonepropustné a dekorativní fasády, a to jak pro tradiční podklady nebo pro povrchy tvořené tepelně izolačními deskami z polystyrenu nebo polyuretanu, jak závěrečná úprava. Po aplikaci vytváří výrobek dekorativní úpravu s drsným povrchem.
CONCRESEAL TOP-S
CONCRESEAL TOP-S je cementová malta speciálně vyvinutá pro vodonepropustné a dekorativní fasády, a to jak pro tradiční podklady nebo pro povrchy tvořené tepelně izolačními deskami z polystyrenu nebo polyuretanu, jak závěrečná úprava. Po aplikaci vytváří výrobek dekorativní úpravu s drsným povrchem.
MAXSEAL - Y
MAXSEAL – Y je elastický hydroizolační nátěr, speciálně určen pro hydroizolaci stěn ze sádry. Dodává se ve formě tixotropické pasty, která se polymerací transformuje do nedegradujícího elastomeru, který poskytuje absolutní vodotěsnost. Výrobek je jednosložkový a je připraven k okamžitému použití.
MAXELASTIC PUR
MAXELASTIC PUR je tekutý jednosložkový výrobek, připravený k okamžitému použití. Je vyroben na bázi polyuretanových pryskyřic, které polymerují vlivem vzdušné vlhkosti a vytváří souvislou, pružnou a vodonepropustnou membránu s vysokou životností, vhodnou pro hydroizolaci a ochranu betonových povrchů, cementových malt, cihelného zdiva, střešních tašek, vláknitocementových povrchů atd.
MAXELASTIC PUR-E
MAXELASTIC PUR-E je tekutý jednosložkový výrobek připravený k okamžitému použití, na bázi alifatických polyuretanových pryskyřic, který po vytvrzení vytváří pružnou souvislou a vodonepropustnou ochrannou vrstvu s vynikající odolností proti UV záření, vhodnou pro aplikace v exteriérech a s vysokou barevnou stálostí.
MAXELASTIC PUR-F
MAXELASTIC PUR-F je tekutý jednosložkový výrobek připravený k použití, na bázi alifatických polyuretanových pryskyřic, který po vytvrzení vytváří souvislou ochrannou a vodonepropustnou vrstvu s vynikající odolností proti abrazi a UV záření. Je vhodný pro aplikace v exteriérech s barevnou stálostí.
MAXELASTIC PUR-HW
MAXELASTIC PUR-HW je tekutý jednosložkový výrobek z hybridního polyuretanu na bázi vody, který po vytvrzení vytváří pružnou a souvislou hydroizolační membránu s vynikající odolností proti UV záření a proti nadržené vodě. Je vhodný pro všechny druhy střecha venkovních ploch.
MAXELASTIC PUR-EW
MAXELASTIC PUR-EW je jednosložkový tekutý výrobek na bázi alifatických polyuretanových pryskyřic a vody, který po vytvrzení tvoří pružnou, ochrannou, souvislou a vodonepropustnou vrstvu s vynikající odolností proti UV záření, vhodný pro všechny typy střech a venkovních ploch, a s vysokou stabilitou odstínu.
MAXELASTIC PUR CAT
MAXELASTIC PUR CAT je katalyzátor speciálně vyrobený pro zkrácení doby mezi aplikací jednotlivých vrstev a doby zrání při realizaci hydroizolací pomocí MAXELASTIC PUR.
MAXELASTIC PUR PRIMER
MAXELASTIC PUR PRIMER je dvousložkový primární nátěr na bázi epoxidových pryskyřic s nízkou viskozitou. Je transparentní a bez rozpouštědel, určený jako primární nátěr před aplikací hydroizolačního nátěru MAXELASTIC PUR. Působí jako vynikající spojovací můstek a současně jako bariéra proti parám.
MAXELASTIC POLY
MAXELASTIC POLY je dvousložková polyurea s vysokou reaktivitou, která se aplikuje za horka nástřikem. Je určena pro hydroizolaci a ochranu betonu.
Po aplikaci vytváří souvislou elastickou membránu o vysoké výkonosti, která slouží pro hydroizolace střech, teras, mostovek, podzemních konstrukcí apod.
MAXEPOX FLEX
MAXEPOX FLEX je dvousložkový pružný a vodonepropustný epoxidový výrobek bez rozpouštědel, vhodný pro nátěry betonových a kovových ploch.
MAXELASTIC
MAXELASTIC je pružný jednosložkový akrylátový hydroizolační nátěr speciálně připraven pro všechny druhy zastřešení, s vysokou stabilitou vůči ultrafialovému záření. Dodává se ve formě tixotropní pasty připravené k okamžitému použití. Polymerací je transformován do nedegradujícího elastomeru, který zaručuje 100 % vodonepropustnost.
MAXELASTIC PAV
MAXELASTIC PAV je hydroizolační nátěr, speciálně připravený pro hydroizolaci všech druhů zastřešení, které mohou být zatěžovány středním stupněm provozu. Dodává se ve formě tixotropické pasty s obsahem lehkého kameniva a vláken, která se polymerací transformuje do nedegradovatelného elastomeru a zajišťuje tak absolutní vodonepropustnost.
MAXELASTIC VB
MAXELASTIC VB je elastický hydroizolační nátěr z akrylového kaučuku, speciálně vyvinut pro všechny druhy zastřešení s vysokou stabilitou proti UV záření. Dodává se ve formě tixotropní pasty, která se polymerací transformuje do nedegradujícího elastomeru, který zajišťuje absolutní vodonepropustnost. Výrobek je jednosložkový a je připraven k okamžitému použití.
MAXELASTIC STONE
MAXELASTIC STONE  je výrobek tvořený směsí kopolymerů ve vodní disperzi a jemného tříděného kameniva. MAXELASTIC STONE  je syntetická malta připravená k přímému nanášení na hydroizolační povlaky provedené výrobkem MAXELASTIC. Provádí se jako souběžná přídavná vrstva pro ochranu hydroizolace proti možným poškozením způsobených provozem.
MAXELASTIC TH
MAXELASTIC TH je pružný jednosložkový vodonepropustný nátěr na bázi akrylátových pryskyřic ve vodní disperzi s obsahem speciálních mikrokuliček s velmi nízkou tepelnou vodivostí. Je speciálně vytvořen pro všechny typy střech, má vysokou stabilitu vůči okolnímu prostředí a UV záření. Dodává se ve formě tixotropní pasty vhodné pro aplikaci v tekuté formě, která jakmile zpolymeruje, vytváří vrstvu s dokonalou přídržností k podkladu, s absolutní vodonepropustností a s nízkou tepelnou vodivostí.
MAXEPOX TAR
MAXEPOX TAR je dvousložkový nátěr na epoxidové bázi, modifikovaný dehtem.
MAXEPOX TAR-F
MAXEPOX TAR-F je dvousložkový nátěr na epoxidové bázi modifikovaný dehtem. Neobsahuje rozpouštědla. Je pružný a vodonepropustný, vhodný pro betonové a kovové povrchy.
MAXEPOX TAR-K
MAXEPOX TAR-K je dvousložkový výrobek na bázi epoxidehtové směsi bez obsahu rozpouštědel a uhelného dehtu, který po aplikaci tvoří pružnou a vodotěsnou vrstvu, vhodnou pro nátěry betonu a kovových povrchů.
MAXELASTIC TAR-F
MAXELASTIC TAR-F je jednosložkový tekutý výrobek připravený k okamžitému použití, na bázi polyuretan-dehtových pryskyřic bez obsahu uhelného dehtu, který po vytvrzení vlivem vzdušné vlhkosti, tvoří souvislou pružnou a vodotěsnou membránu o vysoké životnosti, vhodnou pro hydroizolace a ochranu betonových povrchů, cementových malt, cihel, cementovláknitých desek a jiných povrchů, které nejsou vystaveny UV záření.