VÝROBEK
STRUČNÝ POPIS
ODKAZ
MAXURETHANE INJECTION
MAXURETHANE INJECTION  je dvousložkový systém na bázi polyuretanových pryskyřic se 100% obsahem pevných částic a bez rozpouštědel, který reaguje v kontaktu s vodou, vytváří pěnu a zvětšuje až 15x svůj počáteční objem.
Jedná se o hydrofobní (ne hydrofilní) systém reagující s vodou, který potřebuje pro svoji reakci malé množství vody. Výsledná pěna zůstává stabilní – nesmršťuje se ani nerozpíná, neabsorbuje vodu, ani se nemění v suchém stavu. Dobu želatinace výrobku lze upravovat přidáním určitého množství katalyzátoru MAXURETHANE INJECTION CAT.
MAXURETHANE INJECTION  se používá jak pro zastavení průsaků vody, tak ke zpevňování půd.
MAXURETHANE INJECTION MONO
MAXURETHANE INJECTION MONO je jednosložkový prepolymer na bázi polyuretanu, který při kontaktu s vodou reaguje a vytváří pěnu, přičemž zvětší až 15x svůj objem. Po reakci s vodou se vytvoří hydrofobní pěna (nikoliv hydrofilní), která neabsorbuje vodu, což znamená, že její objem není závislý na vlhkosti prostředí - po vytvrzení se nesmršťuje ani  nerozpíná. Dobu želatinace je možno ovlivnit přidáním určitého množství urychlovače tuhnutí (dále akcelerátor) MAXURETHANE INJECTION MONO CAT.
MAXURETHANE INJECTION MONO CAT
MAXURETHANE INJECTION MONO CAT je jednosložkový katalyzátor se 100% obsahem pevných látek a bez rozpouštědel, pro injektážní polyuretanové pryskyřice MAXURETHANE INJECTION MONO.
MAXURETHANE INJECTION FLEX
MAXURETHANE INJECTION FLEX (MIF) je jednosložkový prepolymer na bázi polyuretanu, který reaguje v kontaktu s vodou a vytváří pěnu zvětšující svůj objem až 15krát.
Je to hydrofobní (nikoliv hydrofilní) polyuretanová pryskyřice reagující s vodou. Výsledná pěna neabsorbuje vodu, na druhé straně její nepřítomnost neovlivňuje vlastnosti pěny, která je trvale stabilní a nepodléhá smršťování.
Doba gelovatění se dá regulovat v závislosti na přidaném množství MAXURETHANE INJECTION FLEX CAT (MIFC).
MAXURETHANE INJECTION FLEX CAT
MAXURETHANE INJECTION FLEX CAT je jednosložkový katalyzátor se 100% obsahem pevných látek a bez rozpouštědel, pro injektážní polyuretanové pryskyřice MAXURETHANE INJECTION FLEX.
MAXURETHANE INJECTION-LV
MAXURETHANE INJECTION-LV (dále MI-LV) je dvousložkový systém na bázi polyuretanových pryskyřic o vysoké kvalitě a s extrémně redukovanou viskozitou, se 100% obsahem pevných částic, bez obsahu rozpouštědel a bez chlor-fluorovaných uhlovodíků (CFC). Po smíchání obou složek bez přítomnosti vody tvoří flexibilní gel.
MAXCLEAR INJECTION CREAM
MAXCLEAR INJECTION CREAM je vodoodpudivý výrobek na bázi silan/siloxanů v krémovité konzistenci, bez obsahu rozpouštědel, vysoce účinný pro injektáž zdiva a pro vytváření horizontální bariéry proti vlínající kapilární vlhkosti.
MAXURETHANE INJECTION TUBE
Injektážní hadice MAXURETHANE INJECTION TUBE (dále jen MI TUBE) je hadice z PVC opatřená drobnou podélnou perforací, speciálně navrženou pro vytlačení a rozptýlení pryskyřice, která cirkuluje uvnitř hadice, do okolí, která však neumožňuje pronikání cizorodých částic nebo částic cementu dovnitř hadice zvenčí. Injektážní hadice se umisťuje uprostřed šířky jakékoliv desky nebo stěny do spáry vytvořené během procesu betonáže.
Injektážní hadice v kombinaci s injektážní pryskyřicí na bázi polyuretanu s velmi nízkou viskozitou MAXURETHANE INJECTION-LV (dále jen MI-LV) – technický list č.218, vytváří flexibilní a spolehlivý systém pro utěsnění pracovních spár v betonových konstrukcích, stejně tak pro spojení různých konstrukčních prvků. Během procesu injektáže prochází pryskyřice skrz podélnou perforaci a infiltruje se do celého povrchu spáry a vyplňuje a utěsňuje stávající dutiny a kaverny.
MAXURETHANE INJECTION CLEANER
MAXURETHANE INJECTION CLEANER je čisticí prostředek určený specificky pro čištění injektážních pryskyřic DRIZORO na bázi polyuretanu.
MAXCLEAR INJECTION
MAXCLEAR INJECTION je tekutá pryskyřice na bázi koncentrovaných siloxanů bez rozpouštědel, Po smíchání s vodou se aktivuje a vytváří vodoodpudivou mikroemulzi, která je vysoce účinná při vytváření ochranné bariéry proti kapilárnímu vzlínání vlhkosti.
MAXFIX - V
MAXFIX – V je vinylesterová pryskyřice bez obsahu styrenu, dodávaná v kartuších pro okamžité použití formou injektáže. Vhodný pro všechny druhy podkladních materiálů, dutých nebo plných. Aplikace se provádí rychlým a snadným způsobem pomocí injektážní pistole.
MAXFIX - P
MAXFIX-P  je dvousložková polyesterová pryskyřice bez obsahu styrenu, dodávaná v kartuších pro okamžité použití formou injektáže. Vhodný pro provádění kotvení v plných nebo dutých materiálech. Aplikace se provádí rychlým a snadným způsobem pomocí injektážní pistole.
MAXFIX - E
MAXFIX – E je čistá epoxidová pryskyřice dodávaná v kartuších pro přímé použití. Vhodná pro beton, plné cihly a kámen. Snadná a rychlá aplikace pomocí vytlačovací pistole.
MAXGROUT INJECTION
MAXGROUT INJECTION je jednosložková malta na bázi cementu a minerálních složek, vysoce jemná a s vysokou tekutostí, speciálně určená pro použití při injektážích pro konsolidaci a vyplňování dutin ve zdivu.
MAXEPOX INJECTION
MAXEPOX INJECTION  je epoxidový výrobek s velmi nízkou viskozitou, který se aplikuje litím nebo injektováním pod nízkým tlakem, jehož vytvrzování probíhá vlivem okolní teploty.
MAXEPOX INJECTION-R
MAXEPOX INJECTION - R je epoxidový výrobek s velmi nízkou viskozitou, který se aplikuje litím nebo injektováním pod nízkým tlakem a jehož vytvrzování probíhá za nižších teplot.
MAXINJECTION 12
MAXINJECTION 12 je ultrajemný cement o maximální velikosti částic 12 µm. Po smíchání s malým množstvím superplastifikační přísady MAXINJECTION LIQUID poskytuje velmi vysokou schopnost penetrace, která přesahuje schopnosti běžných bentonit-cementových směsí, a je vhodný pro aplikace metodou injektáží.
MAXINJECTION CAL
MAXINJECTION CAL je jednosložková malta obsahující hydroxid vápenatý, velmi jemné minerální plnivo a speciální přísady, která je speciálně navržena pro konsolidaci a výplně dutin zdiva metodou přímého lití nebo injektáží.
MAXINJECTION GEL
MAXINJECTION GEL je jednosložkový gel bez rozpouštědel, založen na anorganických složkách, který po smíchání s katalyzátorem MAXINJECTION GEL CAT vytváří hmotu, která je speciálně určena pro konsolidaci, vyplňování a vodonepropustnost půd metodou injektáže.

© DRIZORO CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.