VÝROBEK
STRUČNÝ POPIS
ODKAZ
MAXKOLA
MAXKOLA je speciální lepicí malta, která po smíchání s vodou vytváří pastu s vysokou přídržností pro bodové nebo kontinuální lepení bez nutnosti namáčení podkladu nebo keramických prvků.
MAXKOLA FLEX
MAXKOLA FLEX je malta dodávaná v prášku, vyrobená na bázi hydraulických a syntetických pojiv, která po smíchání s vodou poskytuje pružnou lepicí směs, s vysokou přídržností a poddajností a pro použití jak v ineriérech, tak i exteriérech.
MAXKOLA-M
MAXKOLA – M je lepicí malta na bázi hydraulických pojiv a kopolymerů, dodávaná v prášku, která po smíchání s vodou vytváří vysoce kvalitní směs pro práce v interiéru i exteriéru.
MAXKOLA-Y
MAXKOLA – Y je lepicí malta s vysokou přídržností, speciálně vyrobená pro použití na sádrové povrchy, kde nemohou být použity tradiční lepicí hmoty.
MAXMORTER
MAXMORTER je vyroben ze speciálního aditivovaného cementu, který smícháním s vhodným kamenivem a vodou dává maltu pro lepení obkladů v ineriérech přímo na zdivo, bez nutnosti provádět jádro z omítky.
MAXFIX
MAXFIX je lepidlo ve formě pasty tvořené pryskyřičnou emulzí, speciálními přísadami a tříděnými plnivy. Je speciálně určeno pro lepení keramických prvků na rovné podklady.
MAXFIX - Y
MAXFIX-Y je lepicí malta na bázi speciální sádry, velmi jemného minerálního plniva a přísad speciálně vyvinutý pro lepení profilů a prvků ze sádry.
MAXJOINT
MAXJOINT je výrobek na bázi cementu s obsahem čistých křemičitanů a speciálního plniva, určený pro provádění a opravy spár cihelného zdiva, architektonického kamene a jiných druhů spár pohledových ploch.
MAXJOINT FLEX
MAXJOINT FLEX je jednosložkový výrobek vyrobený na bázi cementu s čistými sloučeninami křemíku, se syntetickými aglomeráty a anorganickými pigmenty, které mu poskytují flexibilní vlastnosti s vysokou přídržností k podkladu. Je určen pro spárování a opravy spár, které podléhají deformacím.
MAXJOINT PAV
MAXJOINT PAV je směs tvořená cementy, tříděným kamenivem a speciálními přísadami, která po smíchání s vodou vykazuje vysokou tekutost, vysoké mechanické odolnosti a kompenzované smršťování, a která je optimální pro použití při spárování vodorovných ploch jak v interiéru, tak i v exteriéru.
MAXEPOX JOINT
MAXEPOX JOINT je dvoukomponentní epoxidový výrobek bez rozpouštědel s obsahem tříděného křemičitého plniva a speciálních přísad, vhodný pro tvrdé a vodonepropustné spárování s odolností proti chemickému napadání a mechanické abrazi, pro spárování keramických dlaždic s nízkou nebo nulovou pórovitostí. Lze aplikovat jak ve vodorovných plochách, tak i svislých.

© DRIZORO CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.