VÝROBEK
STRUČNÝ POPIS
ODKAZ
MAXPATCH
MAXPATCH je výrobek tvořený dvěma složkami. Složka A je ve formě tekuté akrylátové pryskyřice a složka B je suchá malta ve formě prášku na bázi cementu, tříděného kameniva a speciálních přísad. Smícháním obou složek vzniká malta se zvýšenými mechanickými charakteristikami (přídržnost, odolnost proti abrazi a pevnost v tlaku), vhodná pro opravy a vysprávky horizontálních betonových povrchů vystavených pěší dopravě a intenzivní dopravě kolovými vozidly.
MAXPATCH-M
MAXPATCH-M je jednosložková malta na bázi cementu, tříděných zrn a speciálních přísad. Po smíchání s vodou se získá malta s vysokými mechanickými vlastnostmi (přídržnost, odolnost proti oděru, pevnost v tlaku), vhodná pro opravy a záplaty horizontálních betonových povrchů a cementových malt, které podléhají intenzivnímu pěšímu provozu a provozu vozidel.
MAXPATCH-MC
MAXPATCH MC je výrobek tvořený dvěma složkami. Tekutá složka A je metakrylátová pryskyřice a složka B je cementová malta ve formě prášku se speciálními přísadami. Smícháním obou složek společně s kamenivem s kontrolovanou granulometrií DRIZORO SILICA se získá malta pro opravy s rychlým zráním, kterou lze aplikovat při teplotách až do -10°C, a která má vysokou mechanickou a chemickou odolnost. Je vhodná pro opravy betonových ploch pro všechny druhy dopravy.
MAXFLOW
MAXFLOW je samonivelační malta tvořená ze dvou komponentů, z nichž jeden je ve formě prášku na bázi cementu se speciálním kamenivem a kovovými vlákny, a druhý je v tekuté formě na bázi syntetických pryskyřic. Po smíchání obou složek vznikne tekutý materiál, který po vylití na požadovanou pozici vytváří vrstvu, která nevyžaduje následné vyrovnání a vyhlazení. Jedná se o výrobek vhodný pro opravy nebo pokládání nových vrstev o velkých plochách na betonovém horizontálním podkladu nebo podkladu s mírným sklonem.
MAXFLOW 500
MAXFLOW 500 je jednosložková samonivelační malta vytvořená na bázi cementu a modifikovaná polymery, tříděným kamenivem a je vyztužena kovovými vlákny. Po smíchání s vodou se obdrží čerpatelná malta s vynikající tekutostí, speciálně určená pro opravy, nivelaci a konečnou úpravu betonových podlah v interiéru i exteriéru, které vyžadují rovnou pojízdnou vrstvu s vysokou odolností proti abrazi, v tloušťkách 3 – 8 mm.
MAXLEVEL
MAXLEVEL je malta s hydraulickým tuhnutím na bázi cementu a speciálního kameniva, aditivovaný syntetickými pryskyřicemi. Při smíchání s vodou vznikne tekutý materiál, který se po vylití na podklad rovnoměrně rozprostře bez nutnosti vyrovnávání.
MAXLEVEL - L
MAXLEVEL-L je hydraulická malta, jejímž základem je cement a odlehčující přísady, s příměsí syntetických pryskyřic a superplastifikátorů. MAXLEVEL-L smíchaný s vodou tvoří tekutou maltu, která se po vylití sama rozprostře a vytvoří rovný povrch bez nutnosti dalšího vyhlazování.
MAXLEVEL-L je díky své nízké hustotě (1,1 g/cm3 vytvrzené směsi) a hmotnosti určen pro plochy, které není možno zatížit standardními materiály.
MAXLEVEL SILENT
MAXLEVEL SILENT je jednosložková malta na bázi cementu modifikovaná polymery a speciálními přísadami. Po smíchání s vodou se získá samonivelační malta speciálně určená pro nivelaci podlah v interiérech s akustickou izolací a reduktorem otřesů, a to pouze v jedné aplikaci.
MAXLEVEL SUPER
MAXLEVEL SUPER je malta s hydraulickým tuhnutím na bázi cementu se speciálním kamenivem a syntetickými pryskyřicemi. Smícháním s vodou se dosáhne tekuté směsi, kterou není nutno po vylití a po rovnoměrném rozprostření na podkladu vyhlazovat.
MAXLEVEL-30
MAXLEVEL-30 je jednosložková malta s normálním tuhnutím na bázi cementu, speciálního kameniva a je modifikovaná polymery. Po smíchání s vodou se získá samonivelační materiál, který lze aplikovat čerpadly. Je speciálně určen pro nivelaci velkých betonových povrchů v interiérech, v tloušťkách vrstvy do 30 mm, jako základní vyrovnávací vrstva pro následné závěrečné úpravy.
MAXROAD
MAXROAD je výrobek na bázi cementu a tříděných křemičitanů, který společně se speciálními přísadami a syntetickými vyztužovacími vlákny je určen pro urgentní opravy dálnic, mostů, parkovacích a jiných betonových ploch, které mohou být znovu uvedeny do provozu po dvou hodinách po opravě.
MAXROAD EXPRESS
MAXROAD EXPRESS je cementová malta s velmi rychlým tuhnutím s vysokým vývojem odolnosti v tlaku, který dovoluje obnovit těžkou dopravu ve velmi krátké době po opravě.
MAXFLOOR CEM
MAXFLOOR CEM je samonivelační směs na bázi cementu a modifikovaných epoxidových pryskyřic.
MAXMORTER FLOOR
MAXMORTER FLOOR je pojivo na bázi speciálních cementů modifikované polymery, s rychlým tuhnutím a schnutím. Smícháním s kamenivem přímo na staveništi se používá pro provádění přídavných betonových vrstev, a to jak nosných vrstev v oblasti tlaku, tak i jako podkladní vrstvy před dalšími úpravami, apod.
MAXEPOX MORTER
MAXEPOX MORTER je modifikovaný a pigmentovaný epoxidový výrobek určený pro provádění podlah.
Systém MAXEPOX MORTER umožňuje provádět podlahy s rovným a dekorativním povrchem, odolným proti chemickým vlivům a obroušení.
MAXEPOX REPAIR
MAXEPOX REPAIR je tixotropní malta na epoxidové bázi bez rozpouštědel s obsahem tříděného křemičitého písku, která je speciálně určená pro opravy, nivelaci a ochranu betonových horizontálních povrchů v tloušťkách až do 50 mm na jednu vrstvu. Poskytuje povrch s vysokou mechanickou a chemickou odolností a s odolností proti abrazi a rázům.
DRIZORO SILICA
DRIZORO SILICA je křemičitý písek v čisté a suché formě, nekontaminovaný a bez obsahu solí, s kontrolovanou granulometrie. Jeho použití je určeno pro přípravu mikrobetonů a malt, nebo pro provádění protiskluzných nebo vícevrstvých podlah.
MAXDUR
MAXDUR je výrobek na bázi speciálních cementů, pigmentů, přísad a kameniva o vysoké tvrdosti, který se povrchově spojuje s čerstvým betonem, zlepšuje jeho odolnost proti obroušení a současně vytváří bezprašný povrch.
MAXDUR - C
MAXDUR-C je výrobek na bázi speciálních cementů, křemičitanů a korundu o vysoké tvrdosti, s pigmenty a přísadami, který se povrchově spojuje s čerstvým betonem, zlepšuje jeho odolnost proti obrusu a současně vytváří bezprašný povrch.
MAXPATCH ASPHALT
MAXPATCH – ASPHALT je aglomerát na bázi asfaltu pro použití za studena, který se dodává připravený pro okamžité použití. Je ideální pro opravy výtluků vozovek a parkovacích zón, pro zapravení rýh na vozovkách po provedené plynofikaci, elektrifikaci apod.

© DRIZORO CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.