VÝROBEK
STRUČNÝ POPIS
ODKAZ
MAXCRYL
MAXCRYL je bílá tekutina na akrylátové bázi. Používá se jako přísada do cementových malt a betonových směsí z portlandského cementu, pro zvýšení mechanicko – fyzikálních vlastností. Směsi připravené s přísadou MAXCRYL vykazují zlepšené vlastnosti jako jsou přídržnost, zpracovatelnost, soudržnost a delší dobu tuhnutí. Vytvrzené směsi dosahují vyšších pevností v tlaku, tahu i ohybu. Jeho chemické vlastnosti dovolují, že směsi připravené s přísadou MAXCRYL jsou stabilní vůči UV záření, rovněž tak nanesený film, pokud se MAXCRYL použije jako primární nátěr.
MAXBOND
MAXBOND je tekutý výrobek na bázi akrylátových pryskyřic ve vodním roztoku. Je speciálně vyvinut pro zvýšení přídržnosti betonu při jeho různých aplikacích, a rovněž tak pro zlepšení přídržnosti malt na hladkém povrchu nebo na povrchu bez obsahu pórů. Naopak jej lze použít i na povrchu velmi pórovitém a nasákavém jako spojovací můstek pro vzájemné spojení prvků.
MAXBOND LATEX
MAXBOND LATEX je tekutá přísada na bázi styren-butadienových pryskyřic ve vodní disperzi pro provádění adhezních nátěrů in-situ a zlepšování fyzikálních vlastností betonů a malt.
Směsi připravené s MAXBOND LATEX mají v čerstvém stavu lepší adhezi, zpracovatelnost, soudržnost a zadržují záměsovou vodu. Po vytvrzení poskytuje MAXBOND LATEX vyšší odolnost proti otěru a obroušení a snížení absorpce vody kapilaritou.
MAXBOND-S
MAXBOND-S je tekutý výrobek, který je speciálně vyvinut pro zvýšení přídržnosti betonu a malt při jejich různých aplikacích, a rovněž tak pro zlepšení přídržnosti omítek na hladkém, sklovitém nebo bezpórovitém. Naopak jej lze použít i na povrchu velmi pórovitém a nasákavém jako spojovací můstek odolný proti vodě, pro vzájemné spojení prvků.
BISEAL MRL
BISEAL MRL je odbedňovací olej emulgovaný ve vodě určený pro dřevěné bednicí dílce nebo desky při betonáži in situ.
BISEAL MRL-F
BISEAL MRL – F je odbedňovací olej emulgovaný ve vodě určený pro kovová bednění při betonáži in situ.
BISEAL SPF
BISEAL SPF  je tekutá přísada, která přidáním do záměsové vody při přípravě maltových a betonových směsí, a v závislosti na dávkování, působí jako ztekucovač a reduktor záměsové vody, a který dává maltovým a betonovým směsím vysokou tekutost a zvyšuje jejich pevnost.
BISEAL RETARDER-SH
BISEAL RETARDER – SH je zpomalovač doby tuhnutí, který se používá při přípravě malt a betonů.
BISEAL RETARDER-SF
Kapalina pro zpomalení tuhnutí betonu. Umožňuje provádění tzv. vymývaného betonu.
BISEAL AF
BISEAL AF je nemrznoucí přísada pro výrobu malt a betonů. Neobsahuje chloridy, ani fluoridy.
BISEAL POL
BISEAL POL je tekutá přísada, která se přidává do záměsové vody při přípravě betonové směsi. V závislosti na dávkování působí jako plastifikátor, superztekucovač nebo vysoce aktivní reduktor záměsové vody, který poskytuje betonové směsi vyšší tekutost a betonu vyšší konečné pevnosti.
BISEAL SCC
BISEAL SCC je superplastifikační tekutá přísada s vysokou účinností, která současně redukuje množství záměsové vody. Je vyrobena na bázi modifikovaného polykarboxylového polymeru. Přísada je určena pro výrobu samozhutnitelných betonových směsí s vysokou pevností.
Použitím BISEAL SCC lze získat kohezní betonové směsi s vysokou tekutostí, která se snadno rozprostírá vlivem vlastní hmotnosti bez její segregace a s minimální potřebou vibračního hutnění.
BISEAL PL
BISEAL PL je koncentrovaný plastifikátor pro zlepšení zpracovatelnosti betonových a maltových směsí.
BISEAL FS
BISEAL FS je přísada, která urychluje tuhnutí malt a betonů. Neobsahuje chloridy.
BISEAL SRA
BISEAL SRA  je tekutá přísada, která se přidává do záměsové vody a působí jako reduktor smršťovaní během tuhnutí a dotvarování betonů a malt a minimalizuje riziko tvorby trhlin během zrání.
BISEAL WA
BISEAL WA je hydroizolační přísada v tekuté formě, která snižuje kapilaritu malt a betonů a činí je tak vodotěsnými.
BISEAL CEL
BISEAL CEL je tekutá provzdušňovací přísada, která se používá pro výrobu lehčených betonů s nízkou hustotou.
BISEAL FIBER
BISEAL FIBER jsou vlákna ze 100% vláknitého polypropylénu, která jsou speciálně určena jako přísada pro betonové a maltové směsi, ve kterých se rovnoměrně rozptýlí a vytváří trojrozměrnou zesilující síť. Přidáním vláken se zlepšují mechanické vlastnosti betonů a malt, jako např. rázová odolnost a trvanlivost, zabraňuje vzniku trhlinek vlivem smršťování. Dodává se ve dvou verzích dle délky vlákna – 12 a 19 mm. BISEAL FIBER splňuje specifikace podle normy ASTM C 1116 typ III GMP.
BISEAL FUME
BISEAL FUME je přísada ve formě křemičitého prachu („křemičitý dým“), která poskytuje zvýšené mechanické odolnosti vytvrzených malt a betonů, zlepšuje kohezi v čerstvém stavu a zlepšuje odolnost proti agresivním látkám.
MAXEPOX BOND
MAXEPOX BOND je dvousložkové lepidlo určené pro spojování konstrukčních materiálů.
MAXEPOX BOND-G
MAXEPOX BOND – G  je dvousložkové epoxidové lepidlo speciálně vyvinuté pro lepení ocelových prvků k betonu nebo vzájemné lepení konstrukčních prvků.
MAXEPOX BOND-W
MAXEPOX BOND - W je dvousložkové lepidlo určené pro spojování konstrukčních materiálů v případech, kdy se vyskytuje zvýšená vlhkost podkladu.
MAXEPOX BOND - S
MAXEPOX BOND-S je dvousložkový epoxidový spojovací můstek bez rozpouštědel v předem dávkovaných sadách, speciálně vyvinutý pro aplikaci pistolí.
MAXCURE
MAXCURE je mléčně bílá kapalina, která po nástřiku na povrch čerstvého betonu nebo malty vytváří jemná ochranný film, který působí jako ochranná vrstva zabraňující rychlému vysýchání povrchu.
MAXPRIMER
MAXPRIMER je bezbarvý dvousložkový epoxidový výrobek na bázi rozpouštědel. Slouží jako primární nátěr před aplikací jiných epoxidových výrobků a zaručuje jejich dokonalou přídržnost.
MAXPRIMER FLOOR
MAXPRIMER FLOOR je jednosložkový tekutý výrobek na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, který se aplikuje pomocí štětce, válečkem nebo stříkací pistolí. Je speciálně vytvořen jako spojovací můstek cementových malt a betonových podlah, přičemž zvyšuje přídržnost k podkladu a zároveň utěsňuje jeho póry. Zabraňuje tak vzniku vzduchových bublin a rychlému schnutí samonivelačních malt po jejich aplikaci.
MAXPRIMER PUR
MAXPRIMER PUR je jednosložkový transparentní primární nátěr na bázi silanů obsažených v rozpouštědle, který po aplikaci reaguje a vytváří spojovací můstek mezi podkladem a následnou úpravou, přičemž působí jako chemické kotvení.
Používá se pro zlepšení přídržnosti polyuretanových nátěrů k povrchům s nízkou nebo žádnou pórovitostí, jako např. sklovité povrchy, keramické a slinuté dlaždice, sklo, teraco, mramor, žula, kovy (hliník, měď, ocel apod.), nepoddajné plasty a hlazený beton.

© DRIZORO CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.