VÝROBEK
STRUČNÝ POPIS
ODKAZ
MAXREST
MAXREST je jednosložkový výrobek pro konstrukční opravy, tvořený speciálními cementy, přísadami a tříděným kamenivem pro získání tixotropické malty s rychlým tuhnutím a kompenzovaným smršťováním.
MAXRITE
MAXRITE je dvousložková malta bez smršťování pro konstrukční opravy. Je vyrobena na bázi cementu. Je modifikovaná polymery, mikrosilikou, syntetickými vlákny a s obsahem inhibitorů koroze. Je speciálně určena pro provádění oprav o vysokém výkonu, pro betonové konstrukce vystavených vysoké okolní agresivitě. Poskytuje sekundární ochranu betonářské výztuži. Jeho rychlé tuhnutí a vhodná tixotropie dovolují ruční aplikaci rychlým a jednoduchým způsobem, bez nutnosti používat bednění.
MAXRITE-R
MAXRITE-R je jednosložková malta na bázi cementu, modifikovaná polymery, s normálním průběhem tuhnutí. Splňuje požadavky pro konstrukční opravy betonu, třídy R3 podle evropské normy EN-1504-3. Poskytuje dostatečně dlouhou dobu zpracovatelnosti a její tixotropie umožňuje aplikaci na vertikálních plochách. Může se aplikovat ručně nebo metodou nástřiku na betonové povrchy, bloky, malty, kámen apod.
MAXRITE - S
MAXRITE-S je jednosložková malta s normální dobou tuhnutí obsahující speciální cementy, tříděné jemné kamenivo, a která je modifikovaná polymery. Výrobek byl speciálně vyvinut pro opravy velkých ploch. Jeho složení dovoluje provádět jak aplikaci nástřikem suché nebo mokré směsi, tak i ruční aplikace, na povrchy z betonu, malt, kamene, panelů apod. Splňuje požadavky třídy R4 podle evropské normy EN 1504-3.
MAXRITE - F
MAXRITE-F je jednosložková tixotropní malta s normálním průběhem tuhnutí a s kompenzovaným smršťováním, obsahující speciální cementy, tříděné kamenivo, křemičitý prach („křemičitý dým“), polymery a polypropylénová vyztužující vlákna. Je speciálně určen pro strukturální opravy betonu s ruční aplikací bez nutnosti používat bednění.
MAXRITE - HT
MAXRITE-HT je jednosložková malta na bázi cementu modifikovaná polymery, křemičitým prachem (dýmem), inhibitory koroze a výztužnými vlákny. Je navržen pro opravy betonu vystaveného agresivnímu prostředí a dodatečnou ochranu výztuže. Poskytuje dlouhou dobu zpracovatelnosti a tixotropii, která dovoluje jeho aplikaci na svislých plochách v tloušťkách vrstev až do 10 cm bez nutnosti bednění. Lze jej aplikovat ručně nebo strojním nástřikem.
MAXRITE 500
MAXRITE 500 je jednosložková malta bez smršťování pro konstrukční opravy. Je vyrobena na bázi cementu. Je modifikovaná polymery, mikrosilikou, syntetickými vlákny a s obsahem inhibitorů koroze. Splňuje požadavky třídy R4 podle evropské normy EN 1504-3. Je speciálně určena pro provádění oprav o vysokém výkonu, pro betonové konstrukce vystavených vysoké okolní agresivitě. Poskytuje sekundární ochranu betonářské výztuži. Jeho rychlé tuhnutí a vhodná tixotropie dovolují ruční aplikaci rychlým a jednoduchým způsobem, bez nutnosti používat bednění.
MAXRITE 700
MAXRITE 700 je jednosložková malta bez smršťování pro konstrukční opravy. Je vyrobena na bázi cementu. Je modifikovaná polymery, mikrosilikou, syntetickými vlákny a s obsahem inhibitorů koroze. Splňuje požadavky třídy R4 podle evropské normy EN 1504-3. Je speciálně určena pro provádění oprav o vysokém výkonu, pro betonové konstrukce vystavených vysoké okolní agresivitě. Poskytuje sekundární ochranu betonářské výztuži. Jeho dlouhá doba zpracovatelnosti a vhodná tixotropie dovolují aplikaci bez nutnosti používat bednění. Nanáší se ručně nebo metodou nástřiku.
CONCRESEAL-3
CONCRESEAL-3 je jednosložková malta na bázi cementu modifikovaná polymery, speciálně navržená pro kosmetické opravy povrchů, opravy hran a vyrovnávání povrchů betonů a omítek v tenkých vrstvách maximálně do 3 mm. Splňuje požadavky třídy R2 podle evropské normy EN-1504-3.
CONCRESEAL-5
CONCRESEAL-5 je jednosložková malta na bázi cementu modifikovaná polymery, speciálně navržená pro kosmetické opravy povrchů, opravy hran a vyrovnávání povrchů betonů a omítek v tenkých vrstvách maximálně do 5 mm. Splňuje požadavky třídy R2 podle evropské normy EN-1504-3.
WATMAT
WATMAT je jednosložková malta s rychlým tuhnutím na bázi speciálních cementů, křemičitanů a přísad, určená pro okamžité osazení a vyrovnání poklopů u nově budovaných konstrukcí i pro opravy.
WATMAT FIX
WATMAT FIX je jednosložková malta s rychlým tuhnutím na bázi speciálních cementů, křemene a přísad, určená pro upevňování a osazování skruží, desek, městských mobiliářů a vertikálního značení do betonu a asfaltu.
MAXBETON
MAXBETON je hydraulická nesmršťující se malta s rychlým tuhnutím pro osazování a upevňování prvků v budovách a při výstavbě. Jeho odpovídající tixotropie dovoluje provádět aplikace jak na vodorovných, tak i svislých plochách.
MAXBETON - M
MAXBETON-M je hydraulická nesmršťující se malta s rychlým tuhnutím pro osazování a upevňování prvků ve stavebnictví a občanské výstavbě. je to verze výrobku MAXBETON s delší dobou zpracovatelnosti směsi a dobou tuhnutí. Jeho odpovídající tixotropie dovoluje provádět aplikace jak na vodorovných, tak i svislých plochách.
MAXGRIP
MAXGRIP je tekutý nesmršťující se cementový výrobek s rychlým tuhnutím, speciálně vyvinutý pro kotvení strojních a jiných zařízení do betonu nebo zdiva, u kterých se vyžaduje rychlé uvedení do provozu.
MAXGROUT
MAXGROUT je jednosložková malta bez smršťování, vyrobená na bázi cementu a s tříděnými minerálními produkty, s vysokými mechanickými vlastnostmi a vysokou tekutostí, bez obsahu chloridů a kovových příměsí. Splňuje požadavky třídy R4 podle evropské normy EN-1504-3.
MAXGROUT - HR
MAXGROUT HR je tekutá malta se sníženou smrštivostí a s velmi rychlým tuhnutím, vhodná pro vyplňování velkých objemů v případech, kdy se z provozních důvodů vyžaduje rychlé osazení prvků.
MAXMORTER - F
MAXMORTER F je speciálně upravený cement na bázi pojiva a speciálních přísad, které mu propůjčují vhodné vlastnosti pro provádění prací, u kterých se vyžaduje rychlé uvedení do provozu. Výrobek se může aplikovat tak, jak je dodáván nebo může být použit jako koncentrát, který se smíchá s pískem (max. 3 díly písku na jeden díl výrobku), a to v závislosti na konkrétním případu.
MAXMORTER TH
MAXMORTER TH je lehčená jednosložková malta na bázi cementu, lehkého kameniva a speciálních přísad s velmi nízkým koeficientem tepelné vodivosti, která po aplikaci tvoří omítku pro tepelnou izolaci fasád a vnitřních stěn. Je odolná vůči nepříznivým klimatickým vlivům, je vodonepropustná a nevyžaduje dokončující úpravy nebo přídavnou ochranu.
MAXMORTER HEAT 750
MAXMORTER HEAT 750 je žáruvzdorná malta na bázi speciálních cementů a plniva schopná snášet teplotu až do 750°C. Je určena pro pokládání žáruvzdorných cihel a obkládání stěn v extrémním prostředí s vysokou teplotou nebo v kontaktu s ohněm.
MAXMORTER HEAT 1100
MAXMORTER HEAT 1100 je žáruvzdorná malta na bázi cementů a speciálního kameniva, která je schopna odolávat teplotám až do 1100°C. Je určena pro zdění zdiva ze žáruvzdorných cihel nebo jako omítka stěn pro extrémní podmínky s vysokou teplotou nebo v kontaktu s ohněm.
MAXMORTER HEAT 1600
MAXMORTER HEAT 1600 je žáruvzdorná malta na bázi cementů a speciálního kameniva, která je schopna odolávat teplotám až do 1600°C. Je určena pro zdění zdiva ze žáruvzdorných cihel nebo jako omítka stěn pro extrémní podmínky s vysokou teplotou nebo v kontaktu s ohněm.
MAXRITE PASSIVE
MAXRITE PASSIVE je jednosložková malta na bázi cementu obsahující inhibitory koroze, která slouží jako ochranná vrstva výztuže a jako spojovací můstek mezi betonem a maltami pro opravy. Smícháním s vodou se snadno aplikuje pomocí štětce nebo stříkací pistole. Vytváří ochrannou antikorozivní vrstvu o vysoké účinnosti, která pasivuje existující oxidaci a zamezuje procesu koroze ocelové výztuže. Působí kromě toho jako spojovací můstek mezi betonem a maltami pro konstrukční opravy.
MAXRITE INHIBITOR
MAXRITE INHIBITOR je migrující inhibitor koroze ve formě transparentní kapaliny, který se aplikuje impregnací přímo na betonový povrch z důvodu antikorozní ochrany jeho výztuže a zvýšení jeho životnosti v agresivním prostředí.
Po aplikaci penetrují aktivní složky MAXRITE INHIBITOR do betonu difúzí pár a kapaliny skrz kapilární síť, až dosáhnou výztuže, kde vytváří ochrannou bariéru proti vodě a chloridům, která zabraňuje korozivním procesům a zvyšuje tak životnost konstrukce.
MAXREPAIR INJECTION
MAXREPAIR INJECTION je jednosložková nesmršťující se malta, vyrobená na bázi cementu a minerálních přísad, modifikovaná polymery, které ji poskytují vysoké charakteristiky přídržnosti, dobré mechanické odolnosti a vysokou tekutost. Neobsahuje chloridy ani kovové příměsi. Dodává se ve formě prášku a přidáním vody je výrobek připraven k použití.
MAXRITE INJECTION
MAXRITE INJECTION je jednosložková nesmršťující se malta, vyrobená na bázi cementu a minerálních produktů, modifikovaná polymery a inhibitory koroze. Poskytuje vysoké mechanické pevnosti, vysokou přídržnost a vynikající tekutost. Neobsahuje chloridy ani kovové příměsi. Dodává se ve formě prášku a přidáním vody je výrobek připraven k použití. Je speciálně určen pro strukturální opravy betonu a kotvení vystavenému vysoké okolní agresivitě. Kromě toho poskytuje další ochranu výztuže a kovových prvků.
THERMOSAN
Předem připravená malta na bázi hydraulických pojiv a lehčeného plniva s vysušovacími a tepelněizolačními vlastnostmi a se schopností pohlcovat zvuk, která vytváří makroporézní omítku určenou pro sanaci povrchů poškozovaných vzlínající kapilární vlhkostí.
THERMOSAN CAL
THERMOSAN CAL je makroporézní jednosložková malta na bázi hydraulického vápna s tepelněizolačními a odvlhčovacími vlastnostmi, vhodná pro sanaci a ošetření zdiva poškozovaného kapilární vzlínavostí.
THERMOSAN - F
Jednosložková mikroporézní malta na bázi hydraulických pojiv pro závěrečnou dekorativní úpravu makroporézní omítky proti vzlínající kapilární vlhkosti THERMOSAN.
MAXMORTER CAL
MAXMORTER CAL je malta tvořená hydroxidem vápenatým a inertním kamenivem s kontrolovanou zrnitostí, která slouží pro opravy, výplně spár a omítání poškozených prvků z kamene, cihel a zdiva všeobecně. Slouží pro použití jak v interiérech, tak i exteriérech.
MAXMORTER CAL-F
MAXMORTER CAL-F je malta obsahující hydroxid vápenatý, jemné plnivo s kontrolovanou granulometrií a speciální přísady. Je speciálně navržena pro aplikaci na stávající omítky s hrubší texturou, a která vytváří tenkou vrstvu (1 – 3 mm) pro jemně hlazené povrchy. Je určena jak pro vnitřní, tak i vnější aplikace.
MAXMORTER CAL-GLAZE
MAXMORTER CAL-GLAZE je malta obsahující hydroxid vápenatý, velmi jemné minerální plnivo a speciální pigmentové přísady. Je speciálně navržena pro aplikaci na MAXMORTER CAL-F pro vytvoření štukové omítky s povrchem o velmi jemné textuře a lesku, s vysokou dekorativní úrovní jak v interiérech, tak exteriérech.
MAXEPOX CEM
MAXEPOX CEM je směs tvořená třemi složkami na bázi cementu a epoxidových vodou ředitelných pryskyřic, speciálně vyrobená pro opravy, vyrovnávání a vysoce účinnou ochranu vodorovných i svislých betonových povrchů v tloušťkách vrstev až do 5 mm.
MAXFLOOR MARINE
MAXFLOOR MARINE je dvousložková malta tvořená pevnou a tekutou složkou, které po smíchání tvoří pružnou maltu s vysokou přídržností ke kovovým povrchům.
MAXEPOX FIX
MAXEPOX FIX je tekutá směs vyrobená na bázi epoxidových pryskyřic bez rozpouštědel a tříděného kameniva. Má vysoké mechanické schopnosti a je speciálně určena pro upevňování kotev v betonu a zálivky.
MAXEPOX - W
MAXEPOX-W je dvousložkový epoxidový výrobek bez rozpouštědel se střední viskozitou a s nízkou reaktivitou, speciálně určený pro restaurační práce dřeva prostřednictvím výplňových forem, vycpávek nebo fixací pomocí kovových táhel nebo výztužných mřížek.
Navržený systém spočívá v odstranění degradovaného dřeva, které již ztratilo své původní mechanické vlastnosti a jeho nahrazení novým materiálem tím způsobem, že se do dřevěného prvku vloží zesilující prvky a zalijí se epoxidovou hmotou, čímž se obnoví původní funkce prvku.
REPLARK
REPLARK® je systém založený na rohožích, které jsou tvořeny uhlíkovými vlákny vedenými v jednom směru a epoxidovými pryskyřicemi. Slouží pro opravy a zesilování konstrukcí. Vzhledem ke své vysoké pevnosti, nízké hmotnosti, tvarovatelnosti a snadné aplikaci je vhodný pro opravy poškozených konstrukcí, pro zesilování stávajících konstrukcí při změně jejich užití nebo pro napravení chyb vzniklých v projektové nebo realizační fázi. Je k dispozici ve třech variantách pro použití v závislosti na statických výpočtech: REPLARK® 20, REPLARK® 30 a REPLARK® MM2.
MAXEPOX BAR
MAXEPOX BAR jsou tyče o vysoké mechanické pevnosti pro opravy a zesilování betonových, dřevěných a zděných konstrukcí. Jsou tvořeny skleněnými vlákny orientovanými lineárně, která jsou zalita v epoxidové pryskyřici se zcela drsným povrchem a poskytuje tak možnost jejich ukotvení v cementových maltách nebo syntetických směsích typu epoxi.
Zesilovací tyče MAXEPOX BAR se pokládají dovnitř povrchových drážek nebo do vrtů a musí být dokonale vnořeny do strukturální malty nebo lepicího tmele.
DRIZORO CARBOROD
DRIZORO CARBOROD jsou tyče o vysoké mechanické pevnosti pro opravy a zesilování betonových a zděných konstrukcí. Jsou tvořeny uhlíkovými vlákny orientovanými lineárně, které jsou formovány ponořením do matrice s epoxidovou pryskyřicí v procesu pultruze.
DRIZORO CARBOROD se umisťuje pod povrch do povrchových drážek nebo vrtů přilepením nebo vnořením do konstrukčního epoxidového lepidla MAXEPOX CARBOFIX (Technický list č. 290).
DRIZORO WRAP
DRIZORO® WRAP je systém pro opravy a zesilování betonových konstrukcí, založený na flexibilních rohožích, které jsou tvořeny uhlíkovými vlákny vedenými v jednom směru, s vysokou pevností a vysokým modulem pružnosti, a třemi výrobky na bázi epoxidových pryskyřic. Systém je speciálně navržen pro lepení těchto vláken k betonovému podkladu. Systém tak může vytvářet „in situ“ laminární soustavu, dokonale přizpůsobenou geometrickým vlastnostem a mechanickým požadavkům zesilovaného prvku. Vzhledem ke své vysoké pevnosti, nízké hmotnosti, stejně tak tvarovatelnosti a snadné aplikaci, je vhodný pro opravy poškozených konstrukcí, pro zesilování stávajících konstrukcí při změně jejich užití nebo pro napravení chyb vzniklých v projektové nebo realizační fázi. K dispozici jsou tři různé typy rohoží z uhlíkových vláken, aby odpovídaly potřebám pro každý případ: DRIZORO® WRAP 200, DRIZORO® WRAP 300 a DRIZORO® WRAP MH.
DRIZORO COMPOSITE
DRIZORO COMPOSITE je laminát z uhlíkových vláken v epoxidové matrici získaný v kontinuálním a automatizovaném procesu pultruze. Jeho vysoká pevnost v tahu společně s nízkou hmotností a snadností aplikace z něj činí systém vhodný pro zesilování betonových, ocelových a dřevěných prvků, které jsou vystaveny tahovému napětí za ohybu.
DRIZORO COMPOSITE  se lepí k povrchu podkladu pomocí konstrukčního epoxidového lepidla MAXEPOX CARBOFIX (Technický list č. 290).
DRIZORO CARBOMESH
DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou pevností v tahu a vysokým modulem pružnosti, uspořádaná ve dvou kolmých směrech (0°/ 90°), která je určena pro opravy a zesilování konstrukcí z betonu, zdiva, dřeva a oceli.
Upevňuje se k podkladu pomocí cementové malty s nízkým modulem pružnosti CONCRESEAL CARBOFIX nebo epoxidovým lepidlem o vysokém výkonu MAXEPOX CS. Vytváří dokonale spojený kompozitní lamelový systém „in situ“, přizpůsobený geometrii podkladu a mechanickým požadavkům zesilovaného prvku.
MAXEPOX CARBOFIX
MAXEPOX CARBOFIX je konstrukční dvousložkové epoxidové lepidlo bez obsahu rozpouštědel, určené speciálně pro fixaci předformátovaných laminátů z uhlíkových vláken DRIZORO COMPOSITE (Technický list č. 288) a tyčí z uhlíkových vláken DRIZORO CARBOROD (Technický list č. 289), při zesilování konstrukcí.

© DRIZORO CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.