Hydroizolační nátěry na bázi cementu (krystalizační, flexibilní atd.) polyuretanů, epoxidů, akrylátů, hydroizolační stěrky, omítky. Hydroizolace střech a teras. Rychletuhnoucí těsnicí tmel.Reprofilační malty a stěrky, zálivkové a kotevní malty, sanační malty, výrobky pro osazování stavebních prvků apod. Speciální malty. Zesilování konstrukcí.Cementové malty pro opravy betonových podlah a ploch, samonivelační stěrky, epoxidové stěrky, opravy asfaltových povrchů.Akrylátová přísada MAXCRYL, spojovací můstky na bázi akrylátu a epoxidů, odbedňovací přípravky na kovové a dřevěné bednění, přísady ovlivňující zrání malt a betonů.Hydrofobizační nátěry, transparentní ochranné nátěry, výrobek pro zpevnění povrchu a restauraci přírodního kamene, systém antigraffiti, akrylátové ochranné a dekorativní nátěry.Nátěry se zvýšenou chemickou a mechanickou odolností - polyuretanové (jednosložkové a dvousložkové, na bázi rozpouštědel a vodou ředitelné), epoxidové. Cementová malta pro vyplňování a uzavření pórů asfaltových koberců.Polyuretanové pěny pro utěsňování průsaků, injektáže a zpevňování zemin, epoxidové injektážní hmoty, injektážní malty, injektážní clona.Výplňové tmely  na bázi polysulfidů, silikonu a polyuretanu, primární nátěry, výplňový provazec. Pružný těsnicí pás.Lepidla pro lepení keramických prvků na nerovné podklady, tenkovrstvé lepení, na různé povrchy a v různém prostředí. Vodonepropustná spárovací hmota.Antioxidační ochrana výztuže, nátěr plaveckých bazénů a fontán, přípravek proti působení solí v betonu a zdivu, drenážní fólie, čisticí a odmašťovací prostředek, rozpínavý cement pro demoliční práce, aplikační mechanizmy atd.


© DRIZORO CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.