VÝROBEK
STRUČNÝ POPIS
ODKAZ
MAXSEAL SULFAT
Jednosložkový tekutý roztok tvořený křemičitými sloučeninami na bázi rozpouštědla, určený k výrazné minimalizaci a předcházení vzniku výkvětů solí v jakékoliv formě, včetně silných koncentrací, obsažených v betonu nebo zdivu. Penetruje difúzí a kapilaritou do stavebních materiálů.
MAXREST PASSIVE
MAXREST PASSIVE je jednosložkový tekutý výrobek, který se dodává připraven pro okamžité použití jako pasivátor oxidů a ochrana proti korozi výztuže betonu a jiných ocelových prvků.
MAXREST PASSIVE se po aplikaci na zoxidované povrchy mění na film, který brání oxidaci a chrání před agresivním působením kyselin a silných zásad.
MAXCLEAN
Výrobek určený pro odstraňování solí, mastnot a olejů z betonových a jiných povrchů na bázi cementu. Jeho speciální složky napadají a rozpouštějí skvrny a usnadňují jejich odstranění.
MAXCLEAN-D
MAXCLEAN-D je čisticí prostředek na bázi tenzidů a kosolventů, speciálně připraven pro odstraňování olejových, tukových a voskových skvrn a jiných nečistot z povrchu betonu, vláknocementu a cementových omítek.
MAXCLEAN-N
MAXCLEAN-N je čisticí gel neutrálního pH vyvinutý speciálně pro odstraňování skvrn a nečistot všeobecně ulpívajících na všech druzích přírodního kamene (žula, mramor, břidlice, vápenec, pískovec apod.), na umělém kameni, skle, keramické dlažbě a obkladačkách, prefabrikovaných prvcích, cementové maltě a betonu. Jeho speciální složení neobsahuje žíravé látky, rozpouštědla ani agresivní čisticí činidla. Umožňuje efektivní čištění bez rizik a škodlivých efektů pro životní prostředí. Nemění odstín ani texturu povrchu.
MAXCLEAN-R
Povrchově aktivní činidlo pastovitého a želatinového vzhledu o vysoké koncentraci, určené pro odstraňování syntetických nátěrů s vysokou výkonností.
MAXSHEEN POOL
MAXSHEEN POOL je nátěr vysoké kvality tvořený akrylátovými pryskyřicemi ve vodní disperzi, odolný proti ultrafialovému záření. Je určen speciálně jako závěrečná dekorativní úprava bazénů, nádrží, fontán a konstrukcí v trvalém kontaktu s vodou.
MAXDINAMIT CEMENT
MAXDINAMIT CEMENT je trhací cement o vysoké bezpečnosti, který je nepostradatelný a účinný v těch případech, kde není možno použít dynamit.
MAXDINAMIT CEMENT představuje rovněž alternativu ke konvenčním trhavinám, a kromě vyšší bezpečnosti, je v mnoha případech levnější.
Po smíchání s vodou a vylitím do vrtů nastává expanzivní tuhnutí výrobku, které vyvíjí tlak proti stěnám vrtu a dochází tak k roztržení prvku určeného k demolici.
MAXSTONE
MAXSTONE je dvousložkový výrobek s hydraulickým tuhnutím, velmi lehký, který slouží jako modelářská malta pro vytváření nebo znovuobnovení tvarů kamenných prvků v interiérech nebo exteriérech.
MAXDRAIN - P8
MAXDRAIN – P8 je fólie tvořená výstupky ve tvaru kónických kuželů, která je vyrobena z polyetylénu o vysoké hustotě (HDPE). Má velkou odolnost proti tlaku a vysokou odvodňovací schopnost.
DRIZORO 58
DRIZORO 58 je výztužná mřížka ze skleněných vláken odolná vůči alkáliím, vhodná pro vyztužování a zesilování nanášených vrstev a nátěrů.
DRIZORO A2
DRIZORO Vysokotlaké injektážní čerpadlo A2 je lehké elektrické čerpadlo určené pro injektáž jednosložkových nebo dvousložkových syntetických pryskyřic.
DRIZORO B1
DRIZORO Ruční injektážní čerpadlo B1 je ruční pístové čerpadlo pro injektáž syntetických pryskyřic tlakem až do 250 bar.
DRIZORO M1
DRIZORO Stroj pro malty M1 je lehký elektrický stroj určený pro stříkání a injektáž tekutých malt a směsí na bázi vody.

© DRIZORO CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.