VÝROBEK
STRUČNÝ POPIS
ODKAZ
MAXFLEX 900
MAXFLEX 900 je dvousložkový elastomerický tixotropní tmel na bázi polysulfidů, který je vytvrzován chemickou cestou (ve hmotě) vlivem okolní teploty. Je vhodný pro všechny druhy spár, kde se požaduje zvýšená chemická odolnost.
Pro horizontální spáry v podlahách je k dispozici v samonivelační verzi o tekuté konzistenci pod označením MAXFLEX 900-F, která usnadňuje aplikaci přímým vylitím.
MAXFLEX 100LM
MAXFLEX 100 LM  je jednosložkový elastomerický polyuretanový tmel. Tvrdne vlivem okolní teploty a relativní vlhkosti. Má nízký modul pružnosti.
MAXFLEX 100HM
MAXFLEX 100 HM  je jednosložkový elastomerický polyuretanový lepicí tmel, který se používá pro lepení nebo pružné spoje. Tvrdne vlivem okolní teploty a relativní vlhkosti. Má vysoký modul pružnosti.
MAXFLEX 100 W
MAXFLEX 100 W je jednosložkový tmel s nízkým modulem pružnosti na bázi modifikovaných polyuretanových pryskyřic bez obsahu izokyanátů a s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům. Je vhodný pro výplň spár a trhlin v kontaktu s pitnou vodou a pro trvalé ponoření.
MAXFLEX 600
MAXFLEX 600 je jednosložkový neutrální silikonový elastomerický tmel, který je vytvrzován vlivem okolní vlhkosti, s fungicidní úpravou. Je vhodný pro aplikace v interiéru i exteriéru.
MAXFLEX 700
MAXFLEX 700 je jednosložkový tmel se středním modulem pružnosti na bázi polyuretanových pryskyřic. Vzhledem ke své tekuté konzistenci, která umožňuje snadnou a rychlou aplikaci jednoduchým vylitím, je speciálně určen pro vyplňování horizontálních spár.
MAXFLEX 800
MAXFLEX 800 je jednosložkový tmel s vysokým modulem pružnosti na bázi polyuretanových pryskyřic. Vzhledem ke své tekuté konzistenci, která umožňuje snadnou a rychlou aplikaci jednoduchým vylitím, je speciálně určen pro vyplňování horizontálních spár.
MAXFLEX BT
MAXFLEX BT je hydroizolační flexibilní páska. Je samolepicí za studena, o tloušťce 1,5 mm. Pásku tvoří vrstva bitumenu modifikovaného elastomery typu SBS. Ze spodní strany je transparentní, separační a snadno odnímatelná fólie, vrchní strana je opatřena ochrannou fólií z lakovaného hliníku.
PRIMER 1
PRIMER 1 je bezbarvá kapalina na bázi polyuretanových pryskyřic s obsahem rozpouštědel, která se používá pro zlepšení přídržnosti polyuretanových tmelů, jako MAXFLEX 100 LM, a HM nebo pro samonivelační tmely MAXFLEX 700 a 800.
PRIMER 900
Jednosložkový primární nátěr na bázi syntetických pryskyřic, určený pro pórovité materiály. PRIMER 900 se používá v kombinaci s polysulfátovým dvousložkovým tmelem MAXFLEX 900 jako spojovací můstek mezi tmelem a stěnami spáry.
MAXCEL
MAXCEL je profil kruhového průřezu z polyetylénové pěny, s uzavřenými buňkami a v souvislé délce.
HYDROTITE
HYDROTITE je směs hydrofilní pryskyřice, která je speciálními postupy tvarována a vulkanizována na neoprénovou pryž, která pouhou chemickou reakcí s vodou zvětšuje  cca 8x svůj objem.
HYDROTITE CJ
CJ-0725-3K je speciální druh řady HYDROTITE, který je speciálně určen pro dokonalé utěsnění mezi dvěmi masami prostého betonu nebo železobetonu. HYDROTITE CJ je vyroben z neoprénu a hydroexpanzivní pryskyřice. Na povrchu je opatřen zpomalovací vrstvou, která brzdí expanzi během potřebné doby pro zahájení procesu tuhnutí betonu. Tímto způsobem HYDROTITE CJ neabsorbuje vodu obsaženou ve směsi a expanduje bez tvoření dutin v čerstvém betonu.  Proto za normálních podmínek neprobíhá žádný proces expanze, dokud profil není v přímém kontaktu ze spodní vodou.
Dvojitý tvar HYDROTITE CJ byl vytvořen po vyčerpávajícím výzkumu a nesčetných zkouškách. Díky tomu je zaručena potřebná pevnost spoje mezi stávajícím a novým betonem a vzniká tak dokonalé utěsnění, a současně je potlačena postranní expanze a nedochází tak k tvoření trhlin a prasklin.
LEAKMASTER
LEAKMASTER LV-1 je jednosložkový těsnicí tmel, který expanduje v kontaktu s vodou a má jedinečné a vynikající fyzikální vlastnosti.
Může být použit v místech jako jsou spáry, rohy místností apod., ve stavebnictví všeobecně a v ostatních případech, kde jsou běžné tmely nesnadno aplikovatelné.
Po vytvrzení má vynikající fyzikální vlastnosti jako je pružnost a těsnicí schopnost expandováním v kontaktu s vodou.
MAXFLEX PVC
MAXFLEX PVC je pružný profil z extrudovaného PVC určený pro vodonepropustné utěsnění pracovních a dilatačních spár v betonových konstrukcích. Tvar a rozměry profilu vytváří bariéru proti pronikání vody skrz spáru.
K dispozici jsou dva druhy profilů MAFLEX PVC:
a)  Profil pro umístění ve vnitřní nebo centrální části sekce betonovaného prvku.
b)  Profil pro vnější umístění nebo umístění na povrchu betonovaného prvku.
MAXFLEX XJS
MAXFLEX XJS  je systém tvořený gumovým pásem EPDM a dvěma postranními geotextilními pásy, který se připevňuje prostřednictvím epoxidových malt nebo malt na bázi cementu přes dilatační spáry nebo pohyblivé trhliny. Systém zaručuje vodotěsnost a současně umožňuje pohyb podkladu. Je určen jak pro vnitřní, tak i pro vnější použití.
MAXFLEX XJS BOND
MAXFLEX XJS BOND je polychlorprenové lepidlo na bázi rozpouštědla speciálně připravené pro spoje a přesahy pružných pásů MAXFLEX XJS při hydroizolačních pracích v případě dilatačních spár.
MAXFLEX XJS K15
MAXFLEX XJS K15 je pás z extrudovaného termoplastického PVC-p, který je na jednom konci opatřen kulatým hydroexpanzivním profilem. Je určen pro utěsňování a hydroizolaci pracovních spár ve styku vodorovná / svislá konstrukce u betonových konstrukcí, u kterých je požadován vodonepropustný spoj. Jeho tvar a rozměry dovolují použití i u zakřivených a dlouhých spojů. Poskytuje vysokou odolnost proti pronikání vody, která je umocněna přítomností hydroexpanzivního profilu.
MAXJOINT ELASTIC
MAXJOINT ELASTIC je výrobek tvořený dvěma komponenty. Složka A je v tekuté formě a obsahuje disperzní syntetické pryskyřice. Složka B, která se dodává v práškové formě, je na bázi cementu, přísad a speciálního kameniva.
Po smíchání obou složek vznikne elastomerický výrobek s vysokou přídržností, vhodný pro vyplňování spár a trhlin v betonu, prefabrikátech a keramických prvcích.

© DRIZORO CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.