VÝROBEK
STRUČNÝ POPIS
ODKAZ
MAXURETHANE
MAXURETHANE je jednosložkový polyuretanový transparentní nátěr s lesklým vzhledem, který je vytvrzován vlivem okolní vlhkosti. Je speciálně vyroben jako závěrečná úprava a pečetící nátěr povrchů podlah a ploch interiérů proti chemickému napadání, v potravinářském průmyslu a jako ochrana proti abrazi.
V případě požadavku na barevný vzhled se MAXURETHANE smíchá s pigmenty ve formě pasty v požadovaném odstínu –  MAXURETHANE DECOR (technický list č. 58).
Splňuje požadavky evropské normy EN-1504-2 Systémy povrchové ochrany betonu.
MAXURETHANE DECOR
MAXURETHANE DECOR  je založen na nátěrovém systému MAXURETHANE (viz Technický list č. 38.00)  jako dekorativní ochrana betonových podlah a ploch.
MAXURETHANE TOP
MAXURETHANE TOP je jednosložkový výrobek na bázi alifatických polyuretanových pryskyřic, který po vytvrzení vlivem vzdušné vlhkosti tvoří transparentní a elastický nátěr s vysokou odolností proti nepříznivým účinkům.
MAXCLEAR HARDENER
MAXCLEAR HARDENER je tekutý bezbarvý výrobek, který obsahuje chemicky aktivní složky, a který po aplikaci penetruje póry do struktury betonu, kde reaguje s jeho složkami a vytváří nerozpustné krystaly o vysoké tvrdosti. Vyplňuje tak póry povrchu a poskytuje vysokou odolnost proti obroušení a bezprašný povrch.
MAXCLEAR PAV
MAXCLEAR PAV je akrylátová pryskyřice na vodní bázi speciálně připravena jako pojivo kameniva a fixátor povrchového prachu, pro konsolidaci podloží a ochranu povrchů proti erozi.
MAXELASTIC TRANS
MAXELASTIC TRANS je tekutý jednosložkový výrobek, připraven pro okamžité použití. Je vyroben na bázi pryskyřic z alifatického polyuretanu, které po vytvrzení tvoří transparentní, elastickou a vodonepropustnou membránu o vysoké trvanlivosti, která je určena pro transparentní hydroizolaci a ochranu povrchů z betonu, keramických materiálů, cihel, střešních tašek, dřeva, kamene, skla apod.
MAXELASTIC TRANS-M
MAXELASTIC TRANS-M je tekutý jednosložkový výrobek připraven pro okamžité použití, který je vyroben na bázi pryskyřic z alifatického polyuretanu. Používá se jako závěrečná matná a transparentní úprava hydroizolace provedená výrobkem MAXELASTIC TRANS.
MAXURETHANE 2C
MAXURETHANE 2C je dvousložkový alifatický polyuretan s lesklým nebo matným vzhledem, který po vytvrzení vytváří ochranný film, který je flexibilní a tvrdý, s velmi vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a stárnutí. Poskytuje úpravu s vysokou životností a stabilitou odstínu v exteriérech.
MAXURETHANE 2C-W
MAXURETHANE 2C-W je dvousložkový alifatický polyuretan na vodní bázi, který po vytvrzení vytváří ochrannou vrstvu s vysokou odolností proti klimatickým vlivům, oděru a stárnutí. Poskytuje konečnou úpravu s vysokou životností a stabilitou odstínu na venkovních plochách.
MAXURETHANE 2C SOLVENT
MAXURETHANE 2C SOLVENT je směsí speciálních rozpouštědel určená k ředění výrobku MAXURETHANE 2C.
MAXURETHANE FLEX
MAXURETHANE FLEX je tekutý dvousložkový výrobek na bázi polyuretanových pryskyřic bez obsahu rozpouštědel, který po vytvrzení tvoří souvislou, flexibilní a vodonepropustnou membránu, vhodnou pro hydroizolaci a ochranu povrchů z betonu, malt a kovů.
MAXURETHANE FLOOR
MAXURETHANE FLOOR je dvousložková polyuretanová formulace bez rozpouštědel, vhodná pro provádění podlah o vysoké mechanické a chemické výkonnosti, a jako ochrana a závěrečná dekorativní úprava betonových povrchů a cementových malt.
MAXURETHANE FLOOR může být aplikován jako pečetící vrstva čistým výrobkem, jako samonivelační směs s přidáním tříděného křemičitého zrna, jako suchá směs nebo jako protiskluzná vrstva se vsypem.
MAXURETHANE CEM-F
MAXURETHANE CEM-F je polyuretan-cementová malta sestávající ze třech složek bez obsahu rozpouštědel. Aplikuje se stěrkou v tloušťce 4 – 15 mm. Poskytuje souvislou podlahovou vrstvu s texturovaným protiskluzným povrchem o velké pevnosti a s vysokou odolností proti abrazi, rázům, teplotním šokům a chemickým kontaktům.
MAXURETHANE CEM-L
MAXURETHANE CEM-L je polyuretan-cementová malta s tekutou konzistencí, sestávající ze třech složek bez obsahu rozpouštědel. Je určen pro provádění hladkých podlah o vysoké výkonnosti, v tloušťce 4 – 6 mm a s vysokou odolností proti abrazi, rázům a chemickým kontaktům.
MAXURETHANE CEM-C
MAXURETHANE CEM-C je polyuretan-cementová malta sestávající ze třech složek bez obsahu rozpouštědel. Aplikuje se pomocí hladítka nebo špachtle v tloušťkách 3 – 20 mm. Je určen pro provádění požlábků a detailů spojů realizované systémem MAXURETHANE CEM.
MAXURETHANE CEM PRIMER-V
MAXURETHANE CEM PRIMER-V je polyuretanová dvousložková primární vrstva s nízkou viskozitou a bez obsahu rozpouštědel. Slouží jako spojovací můstek a k vyplňování pórů vertikálních ploch a spojů před aplikací polyuretan-cementového systému MAXURETHANE CEM.
MAXURETHANE PAV
MAXURETHANE PAV je jednosložkové pojivo na bázi transparentní pryskyřice z alifatického polyuretanu, bez obsahu rozpouštědel, připravený speciálně pro přípravu směsi s kamenivem k provádění aglomerátů nebo kamenitých podlah o velké tloušťce.
MAXSOLVENT
MAXSOLVENT je směs speciálních organických rozpouštědel, vhodný pro ředění výrobků DRIZORO vyrobených na bázi rozpouštědel.
MAXEPOX - PS
MAXEPOX – PS  je pigmentovaný epoxidový výrobek tixotropních vlastností, s příměsí křemičitého písku. Je speciálně vyvinut jako uzavírací nátěr epoxidových povrchů podlah.
MAXEPOX - AC
MAXEPOX – AC je dvousložkový primární nátěr vyroben z epoxidových pryskyřic na vodní bázi a netoxických antikorozivních látek, s vysokými antikorozivními účinky. Je určen pro kovové povrchy, které podléhají oxidaci.
MAXFLOOR
MAXFLOOR je dvousložkový epoxidový nátěr ve vodní emulzi. Je vyráběn ve dvou verzích.
MAXFLOOR SPORT
MAXFLOOR SPORT je jednosložkový nátěr z akrylátových pryskyřic na bázi vody speciálně připraven jako protiprašná pečetící vrstva a závěrečná dekorativní úprava podlah v interiéru i exteriéru. Dodává se v transparentní verzi nebo v pigmentované verzi v řadě odstínů.
MAXEPOX FLOOR
MAXEPOX FLOOR je dvousložkový barvený epoxidový výrobek bez rozpouštědel, vhodný pro provádění podlah s vysokou mechanickou a chemickou odolností, pro ochranu a dekorativní úpravu ploch z betonu nebo cementové malty.
MAXEPOX FLOOR může být aplikován jako čistý výrobek pro nátěrové vrstvy nebo ve směsi s křemičitým tříděným plnivem pro samonivelační vrstvy hladké nebo protiskluzné se vsypem.
MAXEPOX ELASTIC
MAXEPOX ELASTIC je epoxidový transparentní a elastický výrobek bez rozpouštědel, speciálně připraven pro výplň spár a trhlin, přípravu pružných malt a elastickou úpravu betonových podlah.
MAXEPOX 800
MAXEPOX 800 je dvousložková epoxidová pryskyřice bez rozpouštědel s vysokou odolností proti působení chemických látek, vhodný pro nátěry v potravinářských provozech.
MAXEPOX 3000
MAXEPOX 3000 je modifikovaný a pigmentovaný epoxidový výrobek speciálně vyvinutý pro přípravu samonivelační směsi.
Systém MAXEPOX 3000 umožňuje vyrovnávat povrchy v minimálních tloušťkách a dodává podlaze dekorativní vzhled, odolný proti působení chemických látek a proti abrazi.
MAXEPOX MORTER-V
MAXEPOX MORTER - V je dvousložkový epoxidový výrobek ve vodní emulzi. Dodává se ve dvou verzích.
MAXMORTER FLOOR-10
MAXMORTER FLOOR-10 je pojivo na bázi speciálních cementů modifikované polymery, s kompenzovaným smršťováním a s rychlým tuhnutím a zráním. Smíchané s kamenivem na stavbě je vhodné pro provádění urgentních přídavných tlačených vrstev v tloušťkách až do 100 mm, které následně umožňují rychlé provedení podlah.
MAXSEAL ASPHALT
Malta vyrobená na bázi cementu, minerálních produktů, pryskyřic a dalších aditiv, o vysoké tekutosti, připravená k použití pouze přidáním vody a speciálně vyvinutá pro vyplňování pórovitých asfaltových směsí kladených za tepla (aglomerované asfaltové povrchy).
MAXEPOX PRIMER
MAXEPOX PRIMER je dvousložkový tekutý a bezbarvý epoxidový výrobek bez obsahu rozpouštědel, vhodný pro primární nátěry pro zvýšení přídržnosti a pro předpřípravu povrchů před aplikací systémů epoxi.
MAXEPOX PRIMER-W
MAXEPOX PRIMER-W je dvoukomponentní epoxidový přípravek navržený jako primární nátěr pro polyuretanové a epoxidové systémy. Je určen pro betonové, maltové, kovové a jiné povrchy, a také pro hydroizolační práce např. před prováděním dlažeb.
MAXEPOX THIX
MAXEPOX THIX je přísada ve formě polyetylénových mikrovláken s vysokou hustotou určená pro použití jako zahušťovadlo pro epoxidové pryskyřice.
BISEAL MEV
BISEAL MEV jsou mikrokuličky z křemičito – sodného – vápenatého skla bez obsahu volného oxidu křemičitého a chemicky neutrální. Mohou se použít jako posyp do čerstvého nátěru nebo smíchané s transparentní pryskyřicí z řady MAXURETHANE nebo MAXEPOX, pro vytváření protiskluzných povrchů.

© DRIZORO CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.