Systém DRIZORO představuje širokou paletu výrobků stavební chemie pro hydroizolace, sanace stavebních konstrukcí, zesilování konstrukcí, injektáže, utěsňování dilatačních a pracovních spár, prostupů, ochranu a závěrečné úpravy povrchů atd.

 
Poskytujeme bezplatné technické poradenství, technologické návrhy a postupy, zajišťujeme realizace.

Zajišťujeme prodej výrobků stavební chemie DRIZORO jak v České republice, tak i na Slovensku.


NABÍZÍME:

-  Hydroizolační stěrky, omítky a membrány ("tekuté fólie")

-  Sanační malty a omítky - pro opravy betonových a zděných konstrukcí a přírodního kamene

-  Kotevní a zálivkové malty a přípravky

-  Rychletuhnoucí malty

-  Pružné tmely a přípravky pro utěsňování dilatačních a pracovních spár

-  Spojovací můstky

-  Přísady do malt a betonů

-  Ochranné nátěry konstrukcí a ploch

-  Opravy betonových podlah a ploch

-  Asfaltový aglomerát pro opravy asfaltových ploch za studena

-  Výrobky pro hydroizolace střech a teras

-  Závěrečné úpravy podlah a jiných ploch

-  Injektážní systémy pro tlakové a beztlakové injektáže

-  Zesilování konstrukcí uhlíkovými vlákny

-  Spárování prvků

-  Trhací cement

-  Doplňkové výrobky

-  Nářadí a nástroje pro aplikace


OBLASTI POUŽITÍ:

Výrobky lze použít jak pro novostavby, tak i pro opravy, zesilování a rekonstrukce stávajících stavebních objektů:
-  objekty občanské a bytové výstavby
-  inženýrské stavby - silnice, dálnice, mosty, tunely, MHD, letiště, opěrné stěny apod.
-  inženýrské sítě - vodovody, kanalizace a jiná vedení
-  vodohospodářské objekty - čistírny odpadních vod, objekty pro úpravy vody (vodojemy, nádrže apod.), přehrady, jezy, zádržné systémy, odvodňovací a zavodňovací systémy atd.
-  průmyslové objekty - výrobní a skladovací haly, opravy průmyslových ploch, parkovišť, schodišť a ramp, jímek, požárních nádrží atd.
-  podzemní objekty - podzemní garáže, skladovací plochy, technická podlaží, sklepní prostory, výtahové šachty, revizní šachty atd.
-  bazény, koupaliště, fontány, kašny, vodní jezírka apod.
-  opravy historických památek.

     


2008-2020© DRIZORO CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.


Malta modifikovaná polymery pro konstrukční opravy betonu.

Krystalizační hydroizolační přísada pro beton.

MAXRITE INHIBITOR
Migrující inhibitor koroze pro betonové povrchy.

Krémovitá konzistence silan/siloxanu pro injektáž zdiva s kapilární vlhkostí.

Dvousložková cementová mikromalta pro vrstvy o malých tloušťkách.

Dvousložkový výrobek na bázi alifatického polyuretanu pro závěrečné a ochranné vrstvy venkovních ploch.

Epoxidový transparentní a elastický výrobek bez rozpouštědel, pro výplň spár a trhlin, přípravu pružných malt a elastickou úpravu betonových podlah.

Jednosložkové pojivo na bázi transparentní pryskyřice z alifatického polyuretanu, pro přípravu směsi s kamenivem k provádění aglomerátů nebo kamenitých podlah o velké tloušťce.